KARBOPOL GOLD

Disperzija visokog kvaliteta otporna na mokro brisanje

Karbopol Gold

KARBOPOL GOLD je visokokvalitetna boja za unutrašnje zidove i plafone. Primenljiva je u stambenim, poslovnim i javnim objektima i otporna je na vlažno brisanje (vodoperiva).

Priprema i nanošenje: Podloga mora biti čvrsta, čista i suva. Pre nanošenja podlogu premazati Karbon Podlogom. Boju dobro promešati i razrediti dodavanjem 5-10% vode uz stalno mešanje. Boja se nanosi valjkom, četkom ili mašinski najčešće u dva sloja. Nanošenje drugog sloja se vrši nakon potpunog sušenja prvog. Nanošenje prilagoditi trenutnim vremenskim uslovima i uslovima ambijenta.

Potrošnja: Zavisi pre svega od kvaliteta podloge, i iznosi oko 0,15-0,25 kg/m2 za dva sloja premaza.

Temperatura primene: Od +5⁰C do +30⁰C.

Rok trajanja: 12 meseci u orginalnoj dobro zatvorenoj ambalaži na temperaturi iznad 5°C

Pakovanja: 5kg, 8kg, 25kg

Karbon doo

Cara Dušana L3/4

34300 Aranđelovac, Srbija

Tel: +381.63.339.225

e-mail: info@karbon.rs