KARBOGLET S

Masa za fino izravnjavanje spoljašnjih površina

Karboglet S

KARBOGLET S je masa za fino izravnjavanje (gletovanje) spoljašnjih zidnih površina, pogodna za nanošenje u debljem sloju i reparaciju manjih grešaka. Može se upotrebiti za ručno nanošenje u ukupnoj debljini od 2,0 - 4,0 mm.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se glet masa nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve površine od cementno-krečnih i gipsno-krečnih maltera kao i betonske površine stare najmanje mesec dana, vlaknasto-cementne i gips-kartonske ploče, kao i površine sa dobro prihvaćenim, u vodi nerastvornim disperzionim bojama.

Podlogu pre nanošenja glet mase treba otprašiti i u slučaju intenzivnijeg prašenja kao i u slučaju jako upojnih podloga površinu obavezno premazati Karbon Podlogom. Prilikom gletovanja površina prebojenih uljanim bojama, lakovima i sl. neophodno je izvršiti kompletno uklanjanje postojećih premaza.

Pripema mase se vrši laganim dodavanjem praha u oko 34-38% vode (8,5 do 9,5 l vode za 25 kg praha), uz konstantno mešanje električnim mikserom do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 5-10 min, zatim još jednom intenzivno promešati i po potrebi dodati još vode. Masa se nanosi ručno, nerđajućom metalnom gletericom.

Nanošenje se obično vrši u dva sloja u debljini od 1,0-2,0 mm za pojedinačni sloj i maksimalno do 4,0 mm za dvoslojni nanos. Nanošenje drugog sloja se vrši nakon potpunog sušenja prvog sloja.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od 5 ºC do 25 ºC, a relativna vlažnost vazduha 50-60 % pri ovim vremenskim uslovima sušenje jednog sloja može trajati od 6-8 h.Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja. Pre nanošenja drugog sloja prvi sloj treba obrusiti finim brusnim papirom, ručno ili mašinski ,odabrati pogodni brusni papir finoće od 180 do 240, zavisno od tehnike i namene površine. Isti postupak primeniti i kod završnog sloja. Pripremljena masa je upotrebljiva najmanje 3-4 dana. U cilju sprečavanja nastanka pokorice prekriti površinu sa malom količinom vode. Vodu odliti i masu ponovo promešati pre nastavka ugradnje.

Potrošnja: Zavisi pre svega od kvaliteta i ravnosti podloge, kao i od debljine nanetog sloja i iznosi oko 1,0-2,0 kg/m2.

Temperatura primene: Od +5⁰C do +30⁰C.

Rok trajanja: 12 meseci u orginalnoj dobro zatvorenoj ambalaži na temperaturi iznad 5°C

Pakovanja: 5kg, 25kg

Karbon doo

Cara Dušana L3/4

34300 Aranđelovac, Srbija

Tel: +381.63.339.225

e-mail: info@karbon.rs