KARBOBRIV

Mineralni dekorativni malter za unutrašnju i spoljnu upotrebu

Karbobriv

KARBOBRIV je vrsta tankoslojnog mineralnog cementno-krečnog maltera namenjena za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih i spoljašnjih zidnih površina, ima dobru prionljivost, izuzetnu obradivost, visoku čvrstoću i dobru paropropusnost kao i otpornost na nastanak zidnih algi i buđi. KARBOBRIV se proizvodi u dve strukture zaribana (rajb, rille) i puna (ful, kratz).

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve površine od krečnih, cementnih i cementno-krečnih maltera stare najmanje mesec dana, kao i betonske površine stare najmanje 3 meseca, gips-kartonske ploče, površine obrađene građevinskim lepkovima i sl. U slučaju jako upojnih, starih, suvih ili podloga koje praše, pre nanošenja maltera potrebno je izvršiti premazivanje KARBOGRUND podlogom ili Karbon PODLOGOM. Vreme sušenja podloge pre nanošenja maltera iznosi min. 12h. Pripremi podloge treba posvetiti veliku pažnju jer nepravilnosti u vidu neravnina otežavaju obrađivanje maltera i onemogućavaju dobijanje zadovoljavajuće strukture.

Pripema mase se vrši laganim dodavanjem praha u 24-28 % vode (6-7 l vode za 25 kg praha), uz konstantno mešanje električnim mikserom do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 5-10 min, zatim još jednom intenzivno promešati i po potrebi dodati još vode. Malter nanosimo ručno, nerđajućom metalnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna. Nekoliko minuta nakon nanošenja pristupiti obradi maltera pomoću tvrde plastične gleterice. Kod rajb strukture zaribavanje se može vršiti kružnim, vertikalnim ili horizontalnim pokretima, do postizanja ravnomerne izbrazdanosti površine. Kod ful strukture obrada se vrši kružnim pokretima. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama, kako bi se izbegle neujednačenosti koje nastaju usled spajanja površina, neravnomernog sušenja i sl.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +30 ºC. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera. Sveže površine zaštititi od kiše i jakog sunca. Pripremljenu masu upotrebiti najduže u roku od 2h.

Nakon sušenja koje pri normalnim vremenskim uslovima traje 6-7 h malter je suv na dodir. Mineralni malteri se proizvodi isključivo u beloj boji i nisu namenjen za toniranje. Zbog velike pH vrednosti mineralnog maltera, u slučaju njegovog nijansiranja može doći do neujednačenosti na zidnoj površini koje se manifestuju u vidu šarenila i izrazitog ili nepravilnog bleđenja maltera tokom vremena. Naknadno bojenje mineralnog maltera se može izvršiti KARBOFAS disperzionim bojama u ograničenom izboru nijansi baziranih isključivo na neorganskim pigmentima. Da bi se postigli najbolji efekti bojenja vreme sušenja nanetog maltera treba da iznosi minimalno 20-25 dana pri optimalnim vremenskim uslovima.

Određena odstupanja nijanse maltera iz različitih šarži su moguća zbog korišćenja prirodnih mineralnih filera, zato je potrebno odjednom naručiti ukupnu količinu maltera potrebnu za jedan objekat. Proizvođač KARBON d.o.o. ne garantuje za potpuno podudaranje maltera iz različitih šarži, odstupanja u tonu ne mogu biti predmet reklamacije. Ukoliko izvođač prilikom ugradnje maltera primeti neki estetski ili primenski nedostatak dužan je da obustavi radove i o tome obavesti proizvođača. Prigovori koji se upute nakon ugradnje većeg dela ili kompletne količine materijala, a tiču se estetskih karakteristika ne mogu biti predmet reklamacije.

Potrošnja: Zavisi od kvaliteta podloge, završne strukture maltera i granulacije.

Karbobriv

Temperatura primene: Od +5⁰C do +30⁰C.

Rok trajanja: 12 meseci u orginalnoj dobro zatvorenoj ambalaži na temperaturi iznad 5°C

Pakovanja: 25kg

Karbon doo

Cara Dušana L3/4

34300 Aranđelovac, Srbija

Tel: +381.63.339.225

e-mail: info@karbon.rs