KARBOLIV

Podna izravnjavajuća masa

Karboliv S

KARBOLIV S je samorazlivajuća masa za tankoslojno i debeloslojno izravnjavanje cementnih podnih površina pre lepljenja parketa, keramike, postavljanja laminata, PVC-a i drugih podnih obloga u stambenim, poslovnim i drugim objektima. Ima dobru prionljivost, izuzetnu mehaničku čvrstoću, jednostavno i brzo se ugrađuje. KARBOLIV S se koristi za debljine od 3-30 mm.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se masa nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova. Pre nanošenja podlogu je potrebno navlažiti vodom. U slučaju starih i upojnih suvih podloga neophodno je izvršiti impregnaciju nanošenjem Karbon Podloge minimalno 24h pre razlivanja mase kako bi se sprečilo prebrzo isušivanje i nepotpuno očvršćivanje što može uzrokovati pojavu pukotina. U cilju ostvarivanja što bolje prionljivosti preporučuje se obavezno prethodno nanošenje Karbon Podloge bez obzira na kvalitet betonske podloge. Masa se može nanositi na sve betonske površine stare najmanje 3 meseca. Debljina razlivenog sloja treba da iznosi maksimalno do 30 mm. Veće debljine se mogu postići višeslojnim nanošenjem. Novi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prethodno nanetog sloja. Orjentaciono vreme sušenja pri optimalnim vremenskim uslovima iznosi 1 dan/mm debljine.

Priprema mase se vrši dodavanjem praha u oko 22-24% vode (5,5-6,0 l vode za 25kg praha). Mešanje se vrši pomoću električnog miksera do potpune homogenizacije. Masa se razliva po podlozi pomoću gleterice ili sličnog alata, naročito pažljivo po uglovima. Nakon razlivanja poželjno je površinu prevući sa specijalnim nazubljenim valjkom u cilju izbacivanja zaostalog vazduha. Izuzetno je bitno pridržavati se preporuka vezanih za potrebnu količinu vode za samešavanje. Veće količine vode, doprinose boljem razlivanju, ali ujedno mogu znatno umanjiti mehaničke karakteristike razlivene mase a usled produženog vremena sušenja može doći do pojave pukotina. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja ugrađene mase, a pojavu pukotina može izazvati i prejako i neujednačeno strujanje vazduha, visoke temperature, predebelo nanet sloj, neadekvatno pripremljena podloga i sl. Dodatno zagrevanje prostorija radi ubrzavanja sušenja kao i direktno zagrevanje razlivene podloge nije dozvoljeno jer se masa mora stvdnjavati ravnomerno. Optimalna temperatura vazduha i podloge pri ugradnji je +5°C i +30°C.

Potrošnja: Zavisi pre svega od kvaliteta i ravnosti podloge i iznosi oko 1,2-1,5 kg/m2 za 1,0mm debljine nanetog sloja.

Temperatura primene: Od +5⁰C do +30⁰C.

Rok trajanja: 12 meseci u orginalnoj dobro zatvorenoj ambalaži na temperaturi iznad 5°C

Pakovanja: 25kg

Karbon doo

Cara Dušana L3/4

34300 Aranđelovac, Srbija

Tel: +381.63.339.225

e-mail: info@karbon.rs