SIPOREKSOL

Građevinski lepak za gasbetonske elemente

Siporeksol

SIPOREKSOL je tankoslojni građevinski malter koji se koristi kao lepak za lepljenje blokova od lakog betona, Siporex i Ytong blokova i elemenata, ima odličnu prionjivost, visoku čvrstoću i otpornost na vlagu.

Priprema i nanošenje: Podloga mora biti čista i otprašena, a metalni delovi u zidovima moraju se zaštiti nekim antikorozivnim premazom.

Pripema mase se vrši u čistoj posudi laganim dodavanjem praha u oko 26-30% vode (6,5-7,0 l vode za 25 kg praha), uz konstantno mešanje električnim mikserom do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 5-10 min, zatim još jednom kratko promešati i po potrebi dodati još vode. Elemente od gas betona dobro navlažiti pre ugradnje. Lepak se na blok nanosi posebnom lopaticom ili nazubljenom gletericom u debljini 3-5 mm. Samo nanešen na blok u sloju debljem od 3 mm omogućava da zid zadovolji tražene termičke karakteristike. Blok se lagano spušta i blagim pritiskom poravnava a istisnuta količine lepka se koristi za dalje zidanje.

Temperatura vazduha prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od 5 ºC do 25 ºC, a relativna vlažnost vazduha 50-60 %. Otvoreno vreme nanetog lepka pri ovim uslovima iznosi min. 20 min. Zbog toga treba dobro isplanirati količinu pripremljenog lepka jer je pripremljena masa upotrebljiva do 2h zavisno od vremenskih uslova pri gradnji. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja lepka. Vreme sušenja u normalnim uslovima do punog opterećenja iznosi min. 7 dana.

Potrošnja: Zavisi od kvaliteta i ravnosti blokova kao i od debljine nanosa i okvirno se kreće u granicama od 20-25 kg/m2 zida.

Temperatura primene: Od +5⁰C do +25⁰C.

Rok trajanja: 12 meseci u orginalnoj dobro zatvorenoj ambalaži na temperaturi iznad 5°C

Pakovanja: 25kg

Karbon doo

Cara Dušana L3/4

34300 Aranđelovac, Srbija

Tel: +381.63.339.225

e-mail: info@karbon.rs