SIPROKOL UNIVERZAL

Visoko elastični lepak za keramiku, mermer i granit

Siprokol Univerzal

SIPROKOL UNIVERZAL je visoko elastični lepak namenjen za lepljenje mermera, granita, prirodnog i veštačkog kamena kao i keramičkih pločica niske upojnosti (manje od 3 %). Karakteriše ga odlična prionjivost, visoka čvrstoća i otpornost na vlagu.

Priprema i nanošenje: Podloge mogu biti sve površine od cementno-krečnih maltera i betonske površine (stare najmanje 1-3 meseca), gips-kartonske ploče, vlaknasto-cementne ploče i sl. Podloge moraju biti čvrste, nosive, nesmrznute,bez iscvetavanja, čiste i suve, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja,boje i sl.

Popunjavanje većih praznina i izravnjavanje u većim debljinama izvršiti malterom, a ne lepkom. U slučaju poroznih visokoupojnih podloga, kao i u slučaju visokih temperatura i niske relativne vlage, potrebno je prethodno blago navlažiti podlogu.U slučaju starih i neravnomerno upijajućih podloga preporučuje se premazivanje Karbon Podlogom razređenom vodom u odnosu 1:4 i to 4-6h pre lepljenja pločica.

Kada se pločice lepe na stare površine prebojene uljanim bojama, lakovima i sličnim dekorativnim premazima, neophodno je izvršiti kompletno uklanjanje postojećih premaza. U slučaju lepljenja na površine na kojima već postoje pločice neophodno je proveriti kakva je prionljivost, a u slučaju slabe prionljivosti neophodno je ukloniti postojeće pločice. Ukoliko je prionljivost dobra može se pristupiti lepljenju ali pre toga dobro očistiti i oprati postojeće pločice, i u cilju bolje prionljivosti dodatno nahrapaviti pločice brušenjem ili premazivanjem sa Karbon Beton Kontakt podlogom.

Pripema mase se vrši u čistoj posudi laganim dodavanjem praha u oko 26-30 % vode (6,5-7,5 l vode za 25 kg praha), uz konstantno mešanje električnim mikserom do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 5-10 min, zatim još jednom kratko promešati i po potrebi dodati još vode. Lepak se nanosi nazubljenom gletericom na podlogu na koju se lepi. Obično se koristi gleterica sa dubinom zuba od 4 do 6 mm, prilikom lepljenja standardnih keramičkih pločica veličina od 10 do 25 cm. Za lepljenje pločica većih dimenzija koristi se alat sa većom dubinom zuba, dok je u slučaju lepljenja mozaika i manjih pločica potrebno koristiti alat sa manjim zubima. Prilikom nanošenja lepka pomoću nazubljene gleterice voditi računa da min 65 % površine pločice bude pokriveno lepkom u slučaju unutrašnje upotrebe, a min 90 % u slučaju spoljašnje upotrebe. Pločice utiskivati u sloj lepka na podlozi, a ukoliko je površina neravna lepak nanositi i na pločicu, i na taj način vršiti izravnavanje.U slučaju rada sa jako upijajućim pločicama iste treba prethodno potopiti u vodu.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od 5 ºC do 25 ºC, a relativna vlažnost vazduha 50-60 % Otvoreno vreme nanetog lepka pri ovim uslovima iznosi min.20 min. zbog toga treba dobro isplanirati veličinu površine na koju se lepak nanosi kao i količinu pripremljenog lepka jer je pripremljena masa upotrebljiva max. 2 h zavisno od vremenskih uslova pri ugradnji. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja lepka. Vreme sušenja u normalnim uslovima do lakog pešačkog opterećenja i fugovanja iznosi 24 h. Vreme sušenja u normalnim uslovima do punog opterećenja iznosi min. 7 dana.

Potrošnja: Zavisi od kvaliteta i ravnosti podloge kao i od debljine nanosa i okvirno se kreće u granicama od 3-3,5 kg/m2.

Temperatura primene: Od +5⁰C do +30⁰C.

Rok trajanja: 12 meseci u orginalnoj dobro zatvorenoj ambalaži na temperaturi iznad 5°C

Pakovanja: 25kg

Karbon doo

Cara Dušana L3/4

34300 Aranđelovac, Srbija

Tel: +381.63.339.225

e-mail: info@karbon.rs