SIPROKOL SPECIJAL

Građevinski lepak za lepljenje stiropora u izolacionim sistemima

Siprokol Specijal

SIPROKOL SPECIJAL je visokoelastični lepak mineralnog porekla. Namenjen je za lepljenje elemenata od stiropora EPS, stirodura XPS i za umetanje armaturne mrežice i izravnjavanje celokupne fasadne površine.

Priprema i nanošenje: Pripema mase se vrši u čistoj posudi laganim dodavanjem praha u oko 26-30% vode (6,5-7,5 l vode za 25 kg praha) uz konstantno mešanje električnim mikserom do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 5-10 min, zatim još jednom kratko promešati i po potrebi dodati još vode. Masu pripremljenu za nanošenje treba utrošiti najkasnije u roku od 6 sati jer će nakon toga očvrsnuti.

Masu za lepljenje nanosimo po celokupnom obodu EPS/XPS ploče i dodatno tačkasto na 3-5 mesta po sredini. Ploča se zatim pritiskom lepi na čistu, otprašenu i čvrstu podlogu. Debljina nanetog sloja lepka na ploču a samim tim i potrošnja istog umnogome zavisi od toga koliko je podloga ravna i iznivelisana. Ploče lepiti tesno jednu uz drugu tako da lepak ne dospeva na kontaktne površine između dve ploče. Eventualne pukotine zapuniti komadićima EPS/XPS ploče ili PUR penom, a ne lepkom.

Vreme sušenja lepka pri normalnim vremenskom uslovima iznosi 24 h nakon čega se može pristupiti tiplovanju u cilju dodatnog učvršćavanja ploča i izvodi se na mestima čvorišta i na sredini ploče plastičnim tiplovima optimalno sa 6-10 kom/m2. Rupe nastale na mestima gde su utisnuti tiplovi popuniti i izravnati pomoću tankog sloja lepka. Nakon min. 48 h od lepljenja ploča,može se pristupiti utiskivanju mrežice na celokupnoj fasadnoj površini. Lepak se nanosi nazubljenom gletericom dubina zuba 3-5 mm a zatim se u tako nanet svež lepak vrši utiskivanje armaturne staklene mrežice odozgo prema dole, uz obavezno preklapanje po ivicama od min. 10 cm. Utiskivanje vršiti tako da mrežica bude vidljiva a ne potpuno prekrivena lepkom. Na ovako nanet očvrsli lepak nakon 24 h sušenja naneti završni sloj lepka kojim se vrši finalno zaglađivanje fasadne površine. Ukupna debljina završnog sloja lepka treba da iznosi 4-5 mm. Sveže površine zaštititi od kiše i jakog sunca.Ovako naneti lepak treba da odstoji 5-7 dana zavisno od vremenskih uslova i tek tada se može pristupiti nanošenju završnog dekorativnog fasadnog sloja.

Optimalni vremenski uslovi za rad su kada je spoljna temperatura vazduha od +5 do +30 ºC a vlažnost 50-60 %. Ne raditi po kiši jakom suncu i vetru. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja lepka.

Potrošnja: zavisi od kvaliteta i ravnosti podloge kao i od elemenata koji se lepe i iznosi oko 4-7 kg/m2 za lepljenje i oko 4-6 kg/m2 za utiskivanje mrežice i završni sloj.

Temperatura primene: Od +5⁰C do +30⁰C.

Rok trajanja: 12 meseci u orginalnoj dobro zatvorenoj ambalaži na temperaturi iznad 5°C

Pakovanja: 25kg

Karbon doo

Cara Dušana L3/4

34300 Aranđelovac, Srbija

Tel: +381.63.339.225

e-mail: info@karbon.rs